Otagaki Rengetsu | Sake Cup

SKU: R1579
$1,850.00Price
Walking along Akashi Bay
this moonlit evening
searching for
fitting words
to tell of this beauty.

ことのはの
玉ひろはばや
秋のよの
月にあかしの
うらづたひして

Kotonoha no
tama hirowa baya
aki no yo no
tsuki ni Akashi no
urazutai shi te.

Diameter 6.5 cm (2 1/2 in.)
Bachmann Eckenstein